Dopravní výchova prvňáčků ve středisku AMAVET

V pátek 21. 6. se třída 1. C zúčastnila výukového programu „Chodec“ ve středisku AMAVET.

Program se skládal z výkladu teorie a následovalo ověření si teoretických poznatků pomocí počítačových programů. Učebna byla vybavena dvaceti multimediálními počítači a množstvím praktických pomůcek (banner s křižovatkami, modely semaforů, autíček i chodců, dopravní značky, přechod pro chodce, zvětšené modely situací).

Děti práce s počítačem velmi bavila a rády si na závěr zasoutěžily, kdo ve svém programu dovede Pepíka bezpečně a podle pravidel do školy.

Mgr. Zora Jaborníková