Vesmírná expedice na intergalaktické stanici

“Milí kadeti, vítejte na naší intergalaktické stanici. Nastal čas, abyste završili svůj výcvik, naučili se potřebné znalosti a dovednosti a stali se řádnými astronauty.” Takto přivítal profesor Grossensonnen děti z družiny, když na den Země vcházeli na hřiště Kolečko, které se na chvíli stalo výcvikovou stanicí v rámci celodružinové hry Vesmírná expedice.

Přípravu osmi tematických stanovišť si vzali na starost žáci z 2. stupně v rámci kroužku Občanské výchovy. Našim kadetům úkoly nejen zadávali, ale také je učili potřebným znalostem a dovednostem, které bylo pro úspěšné splnění úkolu nutno ovládnout. Při testu z vesmírných znalostí se děti učily vyjmenovat všechny planety naší Sluneční soustavy a poznat další objekty z vesmíru. Na testu z navigace kreslily souhvězdí Malého vozu (medvěda) a učily jak se orientovat podle Polárky. Při testu z komunikace si rozšířily anglickou slovní zásobu, při testu zraku se zase naučily používat dalekohled atd. Jejich školitelé z 2. stupně si vyzkoušeli, že učit druhé je nejlepší cesta jak se sám něco naučit, zároveň kolik času a energie to může stát, i co všechno je nutné při organizování takové akce promyslet a připravit.

Kdo z dětí úspěšně splnil alespoň polovinu disciplín, zdárně výcvik dokončil a dostal sladkou odměnu. Ale jak zmínil na konci profesor Grossensonnen, opravdovým vítězem byl každý, kdo se v rámci výcviku naučil něco nového. O čem jiném je totiž povolání astronauta, než o objevování, učení se novému vědění a radosti z něj?

Mgr. Ondřej Zukal (vychovatel, učitel a vedoucí kroužku OV)