Planeta masek

Objevit se na této planetě bez masky je nemyslitelné a trestá se utancováním! Naštěstí na návštěvu této planety jsme se v odděleních školní družiny pečlivě chystali výrobou masek, a tak jsme všichni přežili. I když paní vychovatelky měly namále. Ale předvedly skvělý tanec, který mimozemšťané ještě neuměli, a tak i ony byly na planetě přivítány. Všichni zvládli i tanec mimozemšťanů, který nás naučili. Pohybovat se při hudbě není snadný úkol, ale my jsme to zvládli a reprezentovali naši planetu na výbornou. Prý příště můžeme přiletět znovu.

Bc. Jarmila Svobodová