Zpráva z Masarykovy školy v Užhorodu

V minulých měsících proběhla na naší škole sbírka dětských českých knih pro děti učící se češtinu na Ukrajině. Bylo vybráno téměř 500 knih, které putovaly do Masarykovy školy v Užhorodu.

Na místě samém jsme byli velmi vřele přivítáni. Věnovala se nám především paní učitelka Olena Medenska, učící na této škole češtinu. Rovněž jsme byli přijati paní ředitelkou Svetlanou Fasenko.

Na výběrové škole se děti učí ukrajinštinu, ruštinu, angličtinu a jako čtvrtý jazyk češtinu. Čeština je na konci studia zakončena závěrečnou zkouškou. Podle prací, které jsme mohli shlédnout, se češtině na zdejší škole hodně věnují a děti dosahují velmi dobrých výsledků.

Knihy vybrané našimi studenty budou umístěny ve zdejší knihovně, kde si je děti, které se o náš rodný jazyk zajímají, mohou vypůjčit.

O výuku češtiny je na Ukrajině zájem, vzhledem k našemu vlivu na tomto území / První republika/. Na toto období se zde velmi vzpomíná. Stále jsou zde funkční organizace věnující se uchování české státnosti. Dokonce škola, do které jsme knihy vezli, je ve čtvrti postavené kolem roku 1920 českými staviteli a slouží dodnes.

Rovněž není zanedbatelné, že tyto děti mají možnost dále studovat v České republice.

Všem, kteří se podíleli na této sbírce, děkuji.

Koordinátor sbírky, Jana Segeťová.