Upozornění pro rodiče dětí ze školní družiny!

Družinová akce ,, KOZA DOMÁCÍ " se blíží. Datum konání je čtvrtek 30.5.2019 od 13.30 do 15.00 hod.
Děti, které se této akce neúčastní, budou do 15.00 hodin v bílém a oranžovém oddělení.
 
Kolínková Ivana, vedoucí vychovatelka