Změny ve vyzvedávání dětí ze školní družiny

POZOR !
Od 1. září 2020 dochází ke změnám ve vyzvedávání dětí ze školní družiny.
ČTETE POZORNĚ !


Pokud máte zájem o docházku Vašeho dítěte do ŠD v příštím školním roce, prosíme o důkladné prostudování nového Vnitřního rádu ŠD a vyplnění nového zápisního lístku. Vyplněný zápisní lístek doručte obratem do školy (pokud dítě chodí do školy, můžete poslat přes paní učitelku třídní, příp. mailem, poštou, osobně do schránky na budově). 

Nejpozdeji však do 20. 6. 2020.

Případné dotazy napište na e-mail vedoucí vychovatelky: kolinkova@zshercikova.cz


Děkujeme za spolupráci
Ivana Kolínková
vedoucí vychovatelka ŠD