2 Itálie 3/2015

2. projektová schůzka v Giugliano in Campania, Itálie

9. – 15. března 2015

Další skupina žáků 8. a 9. tříd královopolské základní školy Herčíkova 19 se 14. března 2015 vrátila z druhé týdenní partnerské pracovní schůzky tříletého projektu v rámci programu Erasmus+ KA2 spolupráce škol financovaný Evropskou unií: Un Teorema en la Biblioteca  Bádaní v knihovně z Giugliano in Campania u Neapole v Itálii. Partnery školy jsou školy z Granady ve Španělsku, Giugliano in Campania v Itálii, Zabrze v Polsku, Trondheimu v Norsku, Budapešti v Maďarsku a Ljubljany ve Slovinsku. Cílem projektu je podpořit čtenářské dovednosti dětí v různých tematických oblastech a komunikace cizími jazyky při realizaci projektu.

Na pracovní schůzku do Itálie vyjelo 6 žáků a 2 učitelé. Na práci se pilně připravovali několik měsíců, kdy se zabývali tématem věda a technika. Především žáci každé partnerské školy četli knihu, ve které se věda a technika využívá. Žáci ZŠ Herčíkova četli anglicky knihu od Mary Shelley Frankenstein, která se zabývá umělým stvořením nového života a dilematy z toho vycházejícími. Vytvořili i figurínu Frankensteina ve výtvarné výchově, která s nimi cestovala do Itálie. Dále žáci zpracovávali témata týkající se techniky v domácnosti, života bez techniky, technikou budoucnosti a technickými vynálezy. Žáci pracovali na partnerské škole v sedmičlenných skupinách složených z  každé ze sedmi národností. Projekt probíhá v anglickém a španělském jazyce (anglický jazyk se učí všechny děti ve škole od třetí třídy a německý, ruský a španělský jazyk mohou na ZŠ Herčíkova studovat od sedmé třídy).

Součástí projektu bylo i poznávání kultury hostitelské země - Itálie. Všichni žáci partnerských škol a jejich učitelé navštívili Pompeje pohřbené popelem a lávou sopky Vesuv a také památky Neapole. Protože byli žáci ubytováni v rodinách, poznali i běžný každodenní život italských rodin, místní stravu a zvyky.

Prezentace týdenní práce všech skupin úspěšně proběhla před žáky a učiteli italské školy v pátek Naši žáci vše zvládli na výbornou a reprezentovali tak úspěšně svoji školu, Královo Pole i město Brno.

Práce na projektu intenzivně pokračuje, třetí skupina se chystá na týdenní pobyt v Budapešti v Maďarsku v květnu 2015 a zpracovává téma biologie. Samozřejmě neopomeneme přestavit důležitou osobnost oblasti genetiky spjatou s Brnem Johanna Gregora Mendela. Vážíme si možnosti, že naši žáci mohou komunikovat cizími jazyky se svými vrstevníky v zahraničí a poznávat kulturu partnerských zemí.

Ing. Bc. Zdeňka Schormová, Ph.D.

koordinátorka projektu