Základní škola Herčíkova

Vítejte na stránkách základní školy Herčíkova. Pracujeme ve školním vzdělávacím programu SOVA

Spokojenost Optimismus Vědomosti Aktivita

 zezivotaskoly.jpg

Ze života školy

aktuální články a fotografie ze soutěží, výletů, prací našich žáků, exkurzí i výjezdů za hranice naší země 

více

Hrad

Projekty, Erasmus

výjezdy do zahraničí se zaměřením na anglický a španělský jazyk

více
Tabule a křídy

Moderní metody výuky

různé metody a formy výuky (návštěvy výukových programů, projektové dny)

více
Obrázek ze školní družiny

Školní družina

7 oddělení, kroužky plavání, ručních prací, country tance, sportovní, ...

více
Dítě ve škole

Speciální péče

zohledňování žáků s vývojovými poruchami učení, spolupráce se školní psycholožkou, výchovnou poradkyní a metodičkou prevence

Otázky na tabuli

Výuka jazyků

anglický jazyk, od 7. tříd nabídka výuky německého, ruského a španělského jazyka

více
Další výhody
Plavecký bazén

Sport v rámci výuky

plavání a bruslení od 1. ročníku pro všechny děti

více
Hrad

Zájezdy a výjezdy

vzdělávací a poznávací zájezdy po ČR i do Velké Británie; pravidelné výjezdy na školy v přírodě, školní výlety a lyžařský kurz

Třída

Vybavenost tříd a školy

světlé třídy vybavené interaktivní technikou, možnost využití školní knihovny s informačním centrem

Hřiště

Sportovní zázemí

velká tělocvična, vlastní bazén a sportoviště na školním pozemku

Malované obrázky

Široká nabídka kroužků

vzdělávací, sportovní, umělecké; možnost navštěvovat kroužky v družině

více
Tabule a křídy

Výborná kuchyně

vlastní výborná kuchyně, výběr ze dvou jídel, možnost objednávání stravy přes internet

Online žákovská

Online žákovská

elektronická žákovská knížka (rychlá komunikace s rodiči)

více
keramika

Klidné prostředí

klidné prostředí se zelení, v blízkosti víceúčelové hřiště Kolečko

Tělocvična

Spolupráce s kluby

např. s taneční školou R+P Bartůňkových (naproti škole), s tenisovou školou Tennis Club Brno (vedle školy)

Méně výhod