3 Maďarsko 5/2015

3. projektové setkání Erasmus+ v Budapešti, Maďarsko

10. 5 – 16. 5. 2015

V květnu 2015 se uskutečnilo již třetí projektové setkání žáků a učitelů projektu Erasmus+, Un Teorema en la Biblioteca na partnerské škole Patrona Hungariae Katolikus Iskolakp v Budapešti, Maďarsko. Na schůzku jsme se v naší škole pečlivě připravovali, tématem byla biologie. Na tématech pracovali žáci 8. a 9. ročníků pod vedením učitelů biologie, cizích jazyků a výtvarné výchovy. Čtyři třídy navštívily Mendlovo muzeum, expozici o životě a díle J. G. Mendela, ale i úly a meteorologickou stanici, kde Mendel také bádal a shlédly video o jeho rodišti. Věnovali jsme se filmu Duna. Na schůzce jej žáci předváděli ve formě divadelního představení.

Témata do Budapešti byla:

  1. Hábitos de vida saludable – Zvyky zdravého životního stylu
  2. Endemismos – Endemity: rostliny + zvířata typická pro jižní Moravu
  3. Biólogos famosos de cada país – Slavný biolog dané země ( Johann Gregor Mendel)
  4. Especies en peligro de extinción – Druhy zvířat a rostlin ohrožené vyhynutím na Moravě
  5. Situación económica de los jóvenes – Ekonomická situace mladých lidí v dané zemi – v ČR
  6. Lectura de 'DUNE' – Čtení knihy Duna (Frank Herbert 1965)

 

Skupina 6 žáků, kteří se účastnili partnerské schůzky v Budapešti zpracovala prezentace na každé téma v angličtině. Na pracovní schůzce si žáci vzájemně své prezentace představili a ve skupinách po 7 (každý z jiné země) pracovali na společné výsledné prezentaci v angličtině a španělštině. Fotky a prezentace si prohlédněte dále.

Schůzka byla velmi úspěšná a přátelská a už se těšíme na 4. projektové setkání v říjnu 2015 v Trondheimu v Norsku s tématem matematika.

Ing. Bc. Zdeňka Schormová, Ph.D.

koordinátorka projektu