4 Norsko 10/2015

4. projektové setkání v Trondheimu, Norsko

18. - 24. října 2015

Třetí říjnový týden se uskutečnilo již 4. projektové setkání projektu Erasmus+ Un Teorema en la Biblioteca v norském Trondheimu. Žáci 7. a 8. ročníku několik měsíců zpracovávali téma matematika a její aspekty. Zabývali se matematickými hrami, které si prakticky vyzkoušeli v hodinách matematiky a nadále s nimi pracují ve výuce, zkoumali, jak se projevuje matematika v medicíně, ekonomii, žurnalistice, sportu a jiných oborech. Shlédli film Čistá duše (Beautiful mind) o geniálním matematikovi Johnu Nashovi a jeho celoživotním boji se schizofrenií a v oblasti života mladých lidí se zamýšleli nad tím, proč se v Evropských zemích rodí tak málo dětí.

Sedmičlenné skupiny z partnerských zemí projektu (ČR, Španělska, Maďarska, Itálie, Norska, Slovinska a Polska) tentokrát pracovaly na moderní norské škole ve španělštině a angličtině a vytvořily společně výsledné prezentace, Celý týden spolu komunikovali v cizích jazycích. Také pobyt v rodinách rozvíjel komunikační schopnosti žáků a především jim umožnil seznámit se s životním stylem v norských rodinách. V Norsku všechny uchvátila krásná a čistá příroda, klidný životní styl a malebné dřevené domky. Navštívili jsme největší katedrálu v Norsku a hornické městečko Roros, kde se donedávna těžila měď. Původní hornické domky tvoří jakýsi skanzen, který umožňuje představit si v jak těžkých podmínkách lidé, kteří těžili měď, žili a v muzeu hornictví jsme si měli možnost prohlédnout jednoduché, ale výkonné stroje, které se v dolech v minulosti používaly.

Příští projektové setkání se uskuteční v dubnu 2016 ve Slovinsku a tématem bude fyzika, na které nyní budeme několik měsíců pracovat. Žáci už se na práci těší, protože zážitky, které si z projektových setkání přivážejí, je motivují jak ke snaze dozvídat se nové věci z různých oborů, tak se studiu cizích jazyků, které pak v projektu mohou prakticky využívat.

Ing. Bc. Zdeňka Schormová, Ph.D.

koordinátorka projektu