6 Česká republika 10/2016

6. mezinárodní projektová schůzka v Brně

17. – 21. října 2016, výjimečná událost na ZŠ, Brno, Herčíkova 19

Třetí týden v říjnu se královopolská základní škola, Brno, Herčíkova 19 rozezněla španělštinou a angličtinou, protože hostila v pořadí již šesté týdenní mezinárodní setkání svého tříletého projektu v rámci programu Erasmus+ KA2 spolupráce škol, financovaný Evropskou unií: Un Teorema en la Biblioteca – Bádaní v knihovně. Přivítali jsme 50 žáků a učitelůze ŠpanělskaItálie, Polska, Maďarska, Norska a Slovinka, aby zde pracovali na projektu s tématem chemie. Projekt podporuje čtenářské dovednosti a bádání žáků v různých tematických oblastech, o kterých komunikují cizími jazyky při realizaci projektu.

Cílem bylo přiblížit chemii každodenního života žákům formou studia témat a jejich zpracování v šesti mezinárodních týmech. Tým „Chemie v kuchyni“ zkoumal, jak funguje z chemického hlediska kypřicí prášek do pečiva, jak se upravují jídla párou, uzením a marinováním, jak se prodlužuje trvanlivost potravin přirozenými i umělými prostředky. Tým „Chemie v hygieně“zkoumal složení zubní pasty, mýdla, šampónu, barvy na vlasy a pleťových krémů. Tým „Chemie v organizmu“ se zabýval chemickými procesy dýchání, popáleninami, pocením, celiakií, metabolismem a akné. Tým „Chemie v návykových látkách“zkoumal složení kávy, čaje, léků a drog. Další skupina se zabývala prací a úspěchy „Marie Skłodowske-Curie“ na poli chemického zkoumání. Poslední tým se zabýval tématem „Nejčastější závislosti mladých lidí“ v jednotlivých zemích.

Výsledné prezentace v anglickém a španělském jazyce představily sedmičlenné týmy v pátek za přítomnosti paní starostky městské části Brna – Králova Pole: Ing. Karin Karasové a jejího doprovodu, ředitele školy a všech účastníků projektu.

Součástí programu bylo také seznámit účastníky s krásami města Brna, Králova Pole a jeho okolí. Zahraniční hosté navštívili Punkevní jeskyně, zámek Slavkov a mohylu Míru. V Brně navštívili interiéry Mahenova divadla, Starou radnici, kde vyslechly legendy o kole a drakovi, katedrálu, hrad Špilberk a kryptu Kapucínů.

Zahraniční žáci byli ubytováni v rodinách, z velké části královopolských, které zažily intenzivní komunikaci svých dětí v cizích jazycích, což nebyl problém, protože anglický jazyk se učí všechny děti na naší základní od první třídy a španělský, německý, ruský jazyk od sedmé třídy.

Poslední setkání tohoto výjimečného projektu se uskuteční ve španělské Granadě na konci března příštího roku. Zatím do zahraničí vyjelo v rámci projektu 30 dětí a ještě 8 dalších vyjede a budou moc zažít intenzivní mezinárodní pracovní atmosféru.

Ing. Bc. Zdeňka Schormová, Ph.D.

koordinátorka projektu