Naše škola se od školního roku 2018/2019 zapojila do projektu

BUDKA – BUDOVÁNÍ KAPACIT A SPOLUPRÁCE NEFORMÁLNÍHO A FORMÁLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

ve spolupráci s Lipkou-školským zařízením pro environmentální vzdělávání, p. o. 

Cílem projektu je

  • navázání dlouhodobého partnerství mezi naší školou a organizací Lipka
  • zapojení pedagogů naší školy do tvorby nových vzdělávacích programů a propojování formálního a neformálního vzdělávání
  • vytvoření nových vzdělávacích programů, které budou rozvíjet vybrané klíčové kompetence žáků a jejichž metodiky budou s nevelkými úpravami přenositelné na další školy 

Ve spolupráci s pracovištěm Lipky Jezírko se účastníme podaktivity 2.2., jejímž cílem je vytvoření cyklu programů o Lišce Bystroušce a následně realizace pobytových programů v přírodě.

Soubor ke stažení zde.