Čajová exkurze 

Cílem naší návštěvy čejkovického SONNENTORU bylo ukázat žákům ekologii a společenskou odpovědnost v praxi. Program pro nás začal teoretickou přípravou už ve škole, kde jsme se s pomocí pracovních listů a brožurek s úkoly v rámci přírodovědných praktik blíže seznámili s myšlenkou a principy firmy Sonnentor. Na ni poté navazovala praktická část přímo v Čejkovicích. Zde nejprve proběhla přednáška s diskuzí o udržitelném podnikání a společenské odpovědnosti firmy. Následně jsme se přesunuli na interaktivní prohlídku s výrobou.

Exkurze proběhla v rámci předmětu přírodovědná praktika, s tím, že žáci měli několik možností a příležitostí se dozvědět o problematice pěstování a zpracování bylin v biokvalitě a o způsobu hospodaření této nadnárodní firmy.

Mgr. Martina Kosová