Krajina, malba na tabletu

Malé nahlédnutí do tvorby ve výtvarné výchově 7. ročníků, potěšení pro oko, duši.