Malba na tabletu

Malé nahlédnutí do tvorby ve výtvarné výchově žáků 2. stupně, potěšení pro oko, duši.