DOMÁCÍ  PŘÍPRAVA  S PRVŇÁČKEM

Pomoc rodičů s domácí přípravou je nezbytná a nanejvýš nutná, u dítěte je třeba sedět, být jeho pomocníkem, obrnit se trpělivostí, optimismem. Neodradit dítě přílišnou kritičností.

Před začátkem přípravy uspokojíme základní potřeby dítěte / jídlo, pití atd./, aby nemělo únikové tendence. Celková příprava prvňáčka, i s přestávkami, by neměla přesáhnout jednu hodinu. 

K dobrému cíli vede řád a pořádek. 

  • stálé místo /co nejméně rušivých vlivů – /zrakových, sluchových/
  • stálý čas / začít co nejdříve odpoledne, ve stejnou  dobu /
  • vytvářet pracovní stereotypy /vždy stejně/
  • střídat úkoly /písemné, ústní/
  • začít snadným úkolem, pak náročnější
  • zařazovat relaxační přestávky / pohybové aktivity pod vedením rodiče - nepustit dítě ke hrám, obtížněji se jim pak daří vracet se k povinnostem/
  • dávat dítěti jen jednu instrukci, po splnění pak další
  • používat názorné pomůcky pro pochopení učiva
  • nešetřit pochvalou, povzbuzením / i za snahu / 

Po zvládnutí domácí přípravy pomáháme dítěti s chystáním věcí do aktovky dle rozvrhu. Ne za dítě, ale s ním. Domácí nácvik usnadňuje dítěti práci ve škole.