Doprava dětí do školy vlastním vozidlem

Vážení rodiče,

Tato informace je určena pro ty z Vás, kteří vozíte děti do naší školy svými automobily. Upozorňujeme Vás, že z hlediska bezpečnosti je nutné, abyste nejprve zajeli na parkoviště a své dítě doprovodili ke škole. Pokud se pokusíte své dítě nechat vystoupit uprostřed vozovky, riskujete tím jeho úraz ostatními účastníky dopravy.

Dále Vás prosíme, abyste při přejíždění zpomalovacího zařízení dali přednost chodcům, kteří velmi často přechází ulici právě v těchto místech. Děkujeme Vám za pochopení.


Ředitel ZŠ, Brno, Herčíkova 19