PROJEKT EU ERASMUS+, KA229 School Exchange partnership:

2018-1-ES01-KA229-050682_5

Birds of a feather flock together. Europe‘s classical origins.

Etapa III: prosinec 2018 – únor 2019

Příprava žáků na druhou mezinárodní mobilitu - krátkodobou výměnu skupin žáků do Apateu - Rumunsko (na jednotlivých školách, samostatně a v národních týmech)

  • Žáci studovali strukturu římských měst, jejich půdorys, nejdůležitější stavby a jejich účel, ochranu měst, kanalizaci, skladování potravin, největší a nejznámější římská města, počet jejich obyvatel, rozdělení společnosti, římské tábory a jejich půdorys a vytvářeli o tématu prezentaci v anglickém jazyce (v hodinách AJ a ŠJ, individuálně a ve skupinách)
  • Žáci vytvářeli model římského vojenského tábora na území České republiky z různých materiálů a ten vezli s sebou do Rumunska (v hodinách VV, v národní skupině)
  • Žáci se učili správnou techniku prezentování na veřejnosti, její principy a zásady, jazyk těla a celkového vystupování (v hodinách AJ a ŠJ) 

Etapa IV: 11. února 2019 –  15. února 2019

Práce žáků během druhé mezinárodní mobility - krátkodobé výměny skupin žáků v Apateu - Rumunsko (na jednotlivých školách, samostatně a v národních týmech)

  • Žáci anglicky prezentovali nastudované informace o římských městech a římských táborech individuálně a v národních týmech
  • Žáci prezentovali vytvořené modely římských staveb: římské město – Španělé, římské divadlo – Řekové, římský vojenský tábor – Češi, římský domus and forum – Rumuni, a to ústně v národních týmech
  • Žáci vytvářeli virtuální model římského města v programu Librecad ve smíšených mezinárodních týmech a výsledky prezentovali v angličtině
  • Žáci vytvářeli 2D a 3D model římské vily v programu Floorplanner včetně materiálů a nábytku ve smíšených mezinárodních týmech a prezntovali výsledky anglicky
  • Žáci nahrávali, vytvářeli a stříhali videa se zvukem a titulky v programu Movie maker o římském hlavním městě provincie Dacie Ulpia Traiana Sarmizegetusa a dalších navštívených místech s komentářem v anglickém jazce – skupinová práce v mezinárodních týmech.