PROJEKT EU ERASMUS+, KA229 School Exchange partnership:

2018-1-ES01-KA229-050682_5

Birds of a feather flock together. Europe‘s classical origins.

Etapa V: 16. únor 2019 – 4. květen 2019

Příprava žáků na třetí mezinárodní mobilitu - krátkodobou výměnu skupin žáků do Volosu - Řecko (na jednotlivých školách, samostatně a v národních týmech)

  • Žáci studovali vývoj jednotlivých jazyků v rámci Indoevropské větve, zjišťovali počty mluvčích, dělení jazyků do skupin. Pracovali na plakátu – strom jazyků v hodinách výtvarné výchovy a vytvářeli o tématu prezentaci v anglickém jazyce (v hodinách AJ a ŠJ, individuálně a ve skupinách)
  • Žáci nahráli tři videa – báji o únosu Europy v anglickém jazyce, v českém jazyce a anglicko- český slovníček nejběžnějších výrazů (v hodinách AJ a ŠJ, v národní skupině)
  • Žáci se učili správnou techniku prezentování na veřejnosti, její principy a zásady, jazyk těla a celkového vystupování (v hodinách AJ a ŠJ)

 Etapa VI: 5. května 2019 –  12. května 2019

Práce žáků během třetí mezinárodní mobility - krátkodobé výměny skupin žáků ve Volosu - Řecko (na řecké škole v mezinárodních skupinách a v národních týmech)

  • Žáci anglicky prezentovali nastudované informace o vývoji evropských jazyků v anglickém jazyce v národních týmech
  • Žáci prezentovali plakát o vývoji jazyků a tři nahrávky, které vytvořili na domovské škole, a to ústně v národních týmech
  • Žáci vytvářeli v mezinárodních týmech měli seminář o řecké abecedě a zkoušeli si psaní jednotlivých slov za pomoci a dohledu řeckých studentů
  • Žáci vytvářeli vytvářeli v mezinárodních týmech pojmové mapy v počítačovém programu, vytvářeli mapy slov od společného základu v různých jazycích a následně svoje výtvora anglicky v týmech prezentovali
  • Žáci fotili a sbírali informace během návšěvy Akropole v Aténách a následně v mezinárodních týmech vytvářeli v počítačovém programu plakát s prezentací informací, které se dozvěděli