PROJEKT EU ERASMUS+, KA229 School Exchange partnership:

2018-1-ES01-KA229-050682_5

Birds of a feather flock together. Europe‘s classical origins.

LogoE+.pngLogoErasmusplus.jpg

Etapa VII: 15. května 2019 – 8. prosince 2019

Po úspěšně proběhlé mobilitě ve Volosu v Řecku, následovalo zpracování materiálů, psaní reportáže ze setkání, tvorba webových stránek a ukončení aktivit prvního roku projeku zakončené odevzdáním průběžné zprávy Národní agentuře v září 2019.

S nástupem žáků do škol začala příprava na čtvrtou mezinárodní mobilitu - krátkodobou výměnu skupin žáků na naší škole v Brně, České republice – tématem byly tradice. Žáci pracovali na následujících úkolech:

Úkol 1: SATURNALIA

Žáci studovali Římský svátek – měli za úkol na anglických stránkách alespoň ze 4 zdrojů najit co nejvíce informací – co to bylo, kdy se to slavilo, jak se to slavilo, kdo to slavil, proč, co jedli, pili, co uctívali, co obětovali atd. a podrobně nastudovat:

 1. Data svátku, pozdravy – přání, výzdoba zelení, svíčky, světla – co z toho se zachovalo v české oslavě Vánoc
 2. Svátek samotný – jak dlouhý, co bylo zavřené, jídlo, hazardní hry, společenské setkávání – co z toho se zachovalo v české oslavě Vánoc
 3. Charita, zpívání, dárky – co z toho se zachovalo v české oslavě Vánoc
 4. Výměna společenských rolí, Mock King, hýření a prostopášnosti – co z toho se zachovalo v české oslavě Vánoc

Žáci měli utřídit informace, vše zpracovat anglicky – 2 stránky A4 s obrázky do 25.11, tak, aby byli připraveni na Skype konferenci.

Úkol 2: TYPICKÝ NÁRODNÍ SVÁTEK/SVÁTKY

Každá země si vybrala, který svátek chtějí partnerům představit a studovali jeho kořeny a podobnost s římským svátkem. Český tým si vypral typický český svátek MIKULÁŠ. Úkolem bylo zpracovat orezentaci v novém IT nástroji Prezi co nejpodrobněji, vysvětlit někomu, kdo o tom nikdy neslyšel – kdy, proč, jak, kdo chodí, co nosí, co dává dětem + obrázky

V Prezi (nastudovat, jak tvorba prezentace funguje a udělat ji, verze Basic je zcela zdarma) – pustit si tutoriály viz další instrukce – bude se promítat a prezentovat anglicky ostatním

Úkol 3: SKYPE SESSION

Bude se konat 26. listopadu 2019, týmy se navzájem seznámí a budou spolupracovat online

Etapa VIII: 9. prosince 2019 –  14. prosince 2019

Práce žáků během čtvrté mezinárodní mobility - krátkodobé výměny skupin žáků v Brně – Česká republika (na české škole v mezinárodních skupinách a v národních týmech)

 • Studenti a učitelé se zúčastnili představení tradičního českého festivalu - Mikuláše, andělů a čertů připraveného českým projektovým týmem. Všichni účastníci studovali české vánoční tradice na čtyřech vánočních trzích v brněnských náměstích - druhy produktů, druhy jídla, typické řemeslné výrobky, betlém a v mezinárodních týmech natočili videa z vánočních trhů a Mannequin Challenge.
 • Studenti a učitelé se zúčastnili dvouhodinové přednášky a hodinové interaktivní aktivity v angličtině o Římanech na Moravě v České republice (Mgr. Marek Vlach, Ph.D., Archeologický ústav AV ČR, Centrum pro výzkum a vývoj) Římské a migrační období) se skutečnými nálezy a replikami archeologických nálezů z českých vykopávek.
 • Studenti a učitelé se účastnili keramické dílny - malování českého typického vánočního symbolu - ryby. Produkty byly později vypáleny v keramické peci a zahraniční partneři si je odvezli jako symbol Vánoc.
 • Studenti si vyzkoušeli českou tradici pečení vánočních perníčků a jejich zdobení ve školní cvičné kuchyňce.
 • Studenti v mezinárodních týmech pracovali na svých videích a Mannequin Challenge v počítačové učebně, kde je zpracovali, přidali hudbu nebo titulky.
 • Všechny národní týmy prezentovaly své velmi zajímavé Prezi prezentace o katalánských, řeckých, rumunských a českých národních tradicích v angličtině za přítomnosti ředitele školy a starostky městské části Královo Pole.
 • Všichni účastníci shlédli několik národních vystoupení: Katalánský tým představil tradiční tanec ve speciálních kostýmech, rumunský tým představil národní písně hrající na flétny a čeští žáci představili zpěv a hraní vánočních koled.
 • Studenti a učitelé se zúčastnili kulturních návštěv, aby se seznámili s partnerskou zemí. Navštívili Punkevní jeskyně a podzemní řeku, hrad Veveří a brněnskou přehradu i klášter Porta coeli. V samotném Brně navštívili katedrálu sv. Petra a Pavla, Staroměstskou radnici, Novoměstskou radnici, Podzemí Brna - Labyrint pod Zelným trhem, Kostnici v kostele sv. Jakuba a Mincmistrovský sklep. Dozvěděli se také o brněnských legendách o drakovi a kole.

Setkání se vydařilo, žáci se seznámili se zahraničními tradicemi a odvezli si domů tradiční perníčky nebo keramické ryby jako symbol českých Vánoc.

 

 

                                                                         Zdeňka Schormová, koordinátorka projektu