EU Projekt Erasmus+ KA1 2017-2019 Pracujeme na sobě

EU logo

Vážení rodiče,

kvalita výuky cizích jazyků pro vaše děti je na naší škole pro nás prioritou. Neustále hledáme nové cesty jak tuto kvalitu udržet a vylepšit. Loni jsme zavedli výuku anglického jazyka od 1. třídy. Samozřejmostí je, že všichni naši učitelé cizích jazyků jsou plně kvalifikovaní, ale také se neustále dále vzdělávají, aby vašim dětem přinášeli nejnovější metodologie a poznatky v praxi.

Naše škola byla úspěšná v získání grantu v projektu Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1 Pracujeme na sobě, číslo 2017-1-CZ01-KA101-034599 na vzdělávání učitelů cizích jazyků v období 9/2017 – 8/2019.

V průběhu 2 let škola vyšle 7 učitelů cizích jazyků (anglický jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk a německý jazyk na dvoutýdenní vzdělávací metodické semináře v zahraničí). V rámci projektu také učitelé jazyků absolvují kurzy pokročilé konverzace v cizím jazyce s rodilým mluvčím v rozsahu 30 x 60 min na úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ):

  • A1 Uživatel základů jazyka – začátečník
  • A2 Uživatel základů jazyka – mírně pokročilý
  • B1 Samostatný uživatel – středně pokročilý
  • B2 Samostatný uživatel – vyšší středně pokročilý
  • C1 Zkušený uživatel – pokročilý
  • C2 Zkušený uživatel – úroveň rodilého mluvčího

Časové rozložení metodických kurzů

Termín Účastník Destinace Jazyk Typ kurzu
1 1. pol. 2018 vyučující AJ 3. - 5. třídy UK Brighton The English Language Centre AJ English in the primary classroom
2 1. pol. 2018 vyučující RJ Lotyšsko Riga Durbe Russian Language Academy RJ Metodický kurz pro učitele ruštiny
3 1. pol. 2018 vyučující ŠJ Španělsko Málaga Malaca Instituto ŠJ Kombinovaný kurz všeobecné španělštiny a metodiky výuky pro učitele
4 2. pol. 2018 vyučující AJ 1. - 2. třídy UK Bournemouth Richard Language College AJ EFL Methodology in Practice, Modul Early Language Learning + Modul developing the four skills
5 2. pol. 2018 vyučující AJ 2. stupeň UK Portsmouth International study programmes AJ Metodická kurz pro učitele vyučující žáky se zvláštními výukovými potřebami
6 1. pol. 2019 vyučující AJ 2. stupeň Irsko Galway Galway Cultural Institute AJ Metodický kurz pro učitele angličtiny
7 1. pol. 2019 vyučující NJ Německo Berlín GLS institut NJ Kombinovaný metodický kurz pro učitele němčiny

Na těchto stránkách vás budeme o jednotlivých vzdělávacích aktivitách informovat.

 

Ing. Bc. Zdeňka Schormová, Ph.D.

koordinátorka projektu