Zdraví na 1. místě

Vzhledem k blížícímu se Světovému dni zdraví jsme se s žáky převážně 8. a 9. tříd rozhodli si k připomenutí tohoto tématu udělat výstavku několika projektů a modelů. Na spojovací chodbě naší školy si v nadcházejících dnech tedy žáci mohou připomenout nejen důležitá telefonní čísla, ale i konkrétní informace k záchraně tonoucího, k poskytnutí první pomoci při krvácení nebo při pádu z výšky.

Na nástěnku jsme umístili i "poznávačku" běžných lékařských pomůcek. V rámci hodin přírodopisu a přírodopisných praktik si žáci vyrobili též funkční model plic a modely dalších důležitých orgánů.

Nezbývá než na závěr nám všem tedy popřát PEVNÉ ZDRAVÍ :-)

Mgr. M. Kosová a Mgr. H. Palásková