EU Projekt Erasmus+ KA1 9/2017 – 8/2019 Pracujeme na sobě

2017-1-CZ01-KA101-034599

 

Jazyková příprava

V rámci projektu Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1 Pracujeme na sobě, číslo 2017-1-CZ01-KA101-034599 na vzdělávání učitelů cizích jazyků v období 9/2017 8/2019.

Probíhala jazyková příprava:

  1. Advanced Conversation Practice for Teachers of English, úroveň C1 v rozsahu 30 x 60 minut vedená rodilým mluvčím.

Termín:  9/2017 – 6/2018

Účastníci: Mgr. Lenka Brýdlová

                  Mgr. Naděžda Kandusová

                  Mgr. Veronika Ibrahim

                  Mgr. Natálie Klempová

                  Mgr. et. Mgr. Dana Pětrošová

  1. Pokročilá konverzační praxe pro učitele ruštiny, úroveň C1 v rozsahu 30 x 60 minut vedená rodilým mluvčím.

Termín:  9/2017 – 6/2018

Účastníci: Mgr. Pavlína Morasová

                  PaedDr. Olga Hofírková

                  Mgr. Jana Segeťová

                 

Ing. Bc. Zdeňka Schormová, Ph.D.

koordinátorka projektu