KaPoDaV - Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji

Zaměřujeme se na rozvoj kariérového poradenství ve školách a podporu dalšího profesního vzdělávání, které střední a vyšší odborné školy nabízejí. Cílem aktivit, které budeme ve spolupráci s pracovníky jednotlivých škol v JMK v rámci projektu realizovat, je: 

  • rozvíjet profesní kompetence pedagogických pracovníků realizujících kariérové poradenství a zvyšovat tak jeho úroveň na ZŠ, SŠ a VOŠ v JMK,
  • podpořit pracovníky škol v realizaci a propagaci dalšího profesního vzdělávání směrem k cílovým skupinám. 

Pedagogové a pracovníci ve vzdělávání získají v rámci projektu nové dovednosti, načerpají inspiraci pro svou výuku a vyzkouší si nové metody práce. Další informace o projektu budou postupně publikovány. Můžete je průběžně sledovat v sekci Pro školy, jejíž vznikající online prostředí je jednou z dílčích aktivit projektu.

Projekt byl vytvořen v rámci implementace Krajského akčního plánu JMK v oblastech podnikavosti, kariérového poradenství a dalšího vzdělávání. 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211

Období realizace: 1. 11. 2017 – 31. 10. 2020

Tento projekt je spolufinancován ESF, státním rozpočtem ČR a Jihomoravským krajem v rámci OP VVV.