Lampiónový podvečer 

V pátek 25. 11. 2022 se se západem slunce konal na školní zahradě večer plný rozsvícených lampionů. A že jich bylo! Přišlo 150 dětí 1. - 4. tříd se svými rodiči, sourozenci, kamarády. Děti plnily úkoly na 30 stanovištích osvětlených jen svíčkami a vlastními lampiony. Během radovánek s lampiony se účastníci akce mohli osvěžit teplým čajem, který v chladném večeru přišel k chuti. Děkujeme do školní kuchyně! 

Se stanovišti pomáhali našim paním vychovatelkám žáci druhého stupně, především žáci sedmých tříd a žáci 9. A. Celkem se jich sešlo kolem 50! Patří jim velký dík za obrovský kus odvedené práce! A že byla akce úspěšná, je i jejich zásluhou! 

Po splnění úkolů na závěr akce čekala všechny účastníky odměna.

Na závěr pár fotek.