Lyžařský kurz osmáků na Benecku 2024

Od 15. do 19. ledna 2024 se žáci osmých tříd zúčastnili lyžařského kurzu na Benecku. Byla to skvělá příležitost zlepšit své lyžařské dovednosti a užít si spoustu zábavy se svými spolužáky.  

Kurz byl organizován ve spolupráci s agenturou Wenku, která zajistila výborné instruktory, ubytování a stravování. Instruktoři Vojta, Standa, Katka a Tomáš byli ochotní, trpěliví a profesionální. Snažili se své svěřence posouvat neustále dále, ať už byli jakékoliv úrovně, a pomáhali jim překonávat své strachy a limity. Pedagogický dozor byl zajištěn paní učitelkou Evou Himrovou a Petrou Zvarovou. Zdravotní péči zajišťovala paní zdravotnice Radka Dofková, která naštěstí musela řešit jen drobná zranění či potíže.  

Lyžařský kurz byl pro žáky osmých tříd nezapomenutelným zážitkem. Nejenže získali nové sportovní dovednosti a upevnili si znalosti o první pomoci a bezpečném pohybu na sjezdovkách, ale užili si i zábavu nejen na svahu, ale i v penzionu. Poděkování si zaslouží nejen ti, kteří se podíleli na organizaci celé akce, ale také ti, kteří svým pozitivním přístupem napomohli příjemné atmosféře celé akce! 

Mgr. Petra Zvarová