Exkurze Přerov a Olomouc 2023

Abychom navázali na dobu před Covidem-19 také v tomto směru, byla uspořádána ve dnech 25. a 26. 4. 2023 pro žáky 7. tříd jednodenní vlastivědná exkurze, kterou částečně doplnili i žáci ze 6. ročníku. Opět po letech jsme vybrali lokalitu Přerov a Olomouc.

V Přerově žáci navštívili Muzeum Komenského, kde zažili program „Neobyčejné dějiny obyčejné školní třídy“, který se odehrává přímo v prostorách starých školních tříd – za doby J. A. Komenského, pak za císaře Františka Josefa I., pak v době prezidenta T. G. Masaryka a nakonec v 50. letech minulého století. Všichni si tak vyzkoušeli, jak se sedělo ve školních škamnech a lavicích, zjistili, co je např. kalamář, vyzkoušeli si krasopis tehdejšího písma, nebo také na sobě poznali některé tenkrát běžné tresty za nekalou kázeň. Po třídách je provázel a s tehdejšími zvyklostmi vzdělávacího života je seznamoval sám vážený pan ředitel.

V Olomouci se uskutečnila procházka po hlavních místech v centru – žáci mohli obdivovat krásu barokního sloupu Nejsvětější Trojice, zdejší orloj nebo gotickou katedrálu sv. Václava, kterou bylo možné zhlédnout i zevnitř.

Při cestách tam i zpět do Brna se děti v autobusu postupně seznamovaly s jednotlivými místy a památkami prostřednictvím referátů, které si zájemci předem připravili.

Snad se v příštích školních letech budou moct uskutečnit další podobné exkurze, aby se naše mládež mohla seznámit s podobnými krásami české země.

Mgr. Jan Rozbořil