O pohár starostky Králova Pole

Dne 16.9. 2022 se uskutečnil na ZŠ Slovanské náměstí turnaj ve volejbalu a ve vybíjené „O pohár starostky Králova Pole“. Naši žáci vybojovali v obou turnajích krásné 2. místo.

Pořadí:

VOLEJBAL:

  1. ZŠ Slovanské náměstí
  2. ZŠ Herčíkova
  3. ZŠ Staňkova
  4. ZŠ Košinova

 VYBÍJENÁ:

  1. ZŠ Slovanské náměstí
  2. ZŠ Herčíkova
  3. ZŠ Staňkova

Mgr. Petra Ludvová