Popis projektu ERASMUS+ KA101 Učení pro budoucnost

2019-1-CZ01-KA101-060634

POPIS PROJEKTU

Projekt ERASMUS+ KA101 Profesní rozvoj pracovníků škol, nazvaný Učení pro budoucnost se zaměřuje na druhou fázi evropského plánu školy – na job-shadowing neboli stínování na partnerské škole. Projekt probíhá od 9/2019 do 8/2021 a je určen pro všechny zaměstnance naší školy. Na projekt škola získala 9 129 EUR (236 304 Kč).

Partnery projektu je 6 škol z různých evropských zemí, do kterých naši zaměstnanci pojedou na stínování práce svých kolegů. Jsou to:

  • France (Bordeaux),
  • Poland (Mrokow), 
  • Spain (Alaquas),
  •  Italy (Laterza),
  •  Greece (Athens),
  • Croatia (Grohote)

Na každou partnerskou školu pojede jeden zaměstnanec naší školy, tedy celkem 6 zaměstnanců, a také na naši školu budou v průběhu 2 let přijíždět zahraniční kolegové na výměnu zkušeností a příkladů dobré praxe. Každé stínování trvá týden, tedy 5 pracovních dnů na partnerské škole + 2 dny na cestu.

Na pobyt na partnerské škole je třeba se připravit, proto pobytům budou předcházet kurzy anglického jazyka pro zaměstnance školy, na které se využije částka určená na přípravu účastníků.

CÍL PROJEKTU

Cílem je zlepšení kompetencí zaměstnanců školy v oblasti jejich specializace a seznámit se s fungováním škol v jiných zemích, všímat si příkladů dobré praxe a užitečné a pozitivní nápady přenášet do prostředí naší školy, a tím rozvíjet její evropský rozměr, abychom poskytovali našim žákům, co nejmodernější formy a obsah výuky.

Ing. Zdeňka Schormová, Ph.D. koordinátorka projektu