POPIS PROJEKTU EU ERASMUS+

KA229 School Exchange partnership:

2018-1-ES01-KA229-050682_5

Birds of a feather flock together. Europe‘s classical origins.

Obecné informace o projektu:

Český název: KLASICKÉ KOŘENY EVROPY (legendy, báje, Římská říše a její odkaz pro Evropu)

Doba trvání projektu: září 2018 – srpen 2020

Částka získaného grantu: 27 091 EUR = 699 517 CZK

Partneři projektu:

 • INSTITUTO ALEXANDRE DE RIQUER CALAF, ŠPANĚLSKO
 • ZÁKLADNÍ ŠKOLA BRNO, HERČÍKOVA 19, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE, ČESKÁ REPUBLIKA
 • SCOALA GIMNAZIALNA "GHEOGHE POPOVICI" APATEU, RUMUNSKO
 • 4TH GYMNASIUM VOLOS, ŘECKO

Projektová manažerka a koordinátora: Ing. Bc. Zdeňka Schormová, Ph.D.

Plánovaná projektová setkání: 5 žáků (7. a 8. ročník) a 2 učitelé

 1. Španělsko (Calaf)        19.listopadu – 23.listopadu 2018             Téma: Historická témata
 2. Rumunsko (Apateu)     25.února – 1.března 2019                       Téma: Plánování římských měst
 3. Řecko (Volos)                6.května – 10.května 2019                     Téma: Lingvistické aspekty
 4. Česká republika (Brno) 9.prosince –13.prosince 2019                 Téma: Život a tradice
 5. Španělsko (Calaf)             duben 2020                                          Téma: Technologie

Jazyk projektu: ANGLIČTINA

Etapa I: září – listopad 2018

Příprava žáků na první mezinárodní mobilitu  - krátkodobou výměnu skupin žáků v Calafu - Španělsko (na jednotlivých školách, samostatně a v národních týmech)

 • Žáci studovali báji o únosu Europy v angličtině a češtině, zjišťovali, proč se kontinent jmenuje Evropa a proč se měna jmenuje Euro (v hodinách AJ a ČJ)
 • Žáci vytvářeli návrh loga projektu (v hodinách VV)
 • Žáci pracovali s obrázky soch a obrazů různých umělců na téma únos Europy, hledali o nich informace a vytvářeli prezentace
 • V počítačovém programu vytvářeli mapy Římské říše v různých obdobích s důrazem na území své země, čeští žáci především přechodné vojenské tábory v Brně a Mušově.
 • Žáci vezli prezentace v Powerpointu a vytvořené mapy na mezinárodní mobilitu do Calafu

Etapa II: 19. – 23. listopadu 2018

Práce žáků během první mezinárodní mobility - krátkodobé výměny skupin žáků v Calafu – Španělsko  v mezinárodních týmech

 • Žáci anglicky veřejně před učiteli a žáky ostatních škol prezentovali informace o sochách a malby Evropy a logo projektu
 • V týmech vytvářeli v počítačovém programu časové osy Římské říše s ilustracemi
 • Žáci studovali římské památky v Barceloně (vykopávky římského města Barcina), v Tarragoně (římský akvadukt Pont del Diable, římské město Tarraco, římský amfiteátr,římský cirk), v Altafulla (římskou vilu s vodní cisternou, mozaikami a nástěnnými malbami
 • Žáci v mezinárodních týmech vytvářeli video o těchto památách s ústní prezentací v angličině doplněné titulky a hudbou (mluvil každý žák z týmu)
 • Časové osy a videa veřejně prezentovali anglicky v jednotlivých mezinárodních týmech
 • Čeští žáci napsali reportáž z mezinárodního setkání (každý popsal 1 den na 2 stranách A4 s fotkami), aby informovali ostatní žáky a učitele o aktivitách projektu (viz nástěnka)