EU Projekt Erasmus+ KA1 9/2017 – 8/2019 Pracujeme na sobě 2017-1-CZ01-KA101-034599

Vážení rodiče,

kvalita výuky cizích jazyků pro vaše děti je na naší škole pro nás prioritou. Neustále hledáme nové cesty jak tuto kvalitu udržet a vylepšit. Ve školním roce 2016/17 jsme zavedli výuku anglického jazyka od 1. třídy. Samozřejmostí je, že všichni naši učitelé cizích jazyků jsou plně kvalifikovaní, ale také se neustále dále vzdělávají, aby vašim dětem přinášeli nejnovější metodologie a poznatky v praxi.

Naše škola byla úspěšná v získání grantu v projektu Erasmus+ školní vzdělávání Klíčová akce 1 Pracujeme na sobě, číslo 2017-1-CZ01-KA101-034599 na vzdělávání učitelů cizích jazyků v období 9/2017 8/2019.

Získaný grant umožní škole v průběhu 2 let vyslat 7 učitelů cizích jazyků (anglický jazyk, ruský jazyk, španělský jazyk a německý jazyk) na dvoutýdenní vzdělávací metodické semináře v zahraničí. V rámci projektu také učitelé jazyků absolvují kurzy pokročilé konverzace v cizím jazyce s rodilým mluvčím v rozsahu 30 x 60 min na min. úrovni C1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERRJ):

A1          Uživatel základů jazyka – začátečník           

A2          Uživatel základů jazyka – mírně pokročilý

B1          Samostatný uživatel – středně pokročilý  

B2          Samostatný uživatel – vyšší středně pokročilý

C1          Zkušený uživatel – pokročilý                         

C2          Zkušený uživatel – úroveň rodilého mluvčího

Na těchto stránkách vás budeme o jednotlivých vzdělávacích aktivitách informovat.

 

Ing. Bc. Zdeňka Schormová, Ph.D.

koordinátorka projektu