Popis projektu ERASMUS+ KA101 Učení pro budoucnost

2019-1-CZ01-KA101-060634

PŘÍPRAVNÉ AKTIVITY PROJEKTU

Abychom efektivně využili částku, v projektu určenou na přípravu účastníků, rozhodli jsme se ji využít na jazykové kurzy pro zaměstnance školy, a to kurzy anglického jazyka. O kurzy byl při předběžném průzkumu velký zájem.

Přidanou hodnotou tohoto projektu je, že není určen pouze pro učitele, ale opravdu pro všechny zaměstnance školy – tedy, kromě učitelů i pro asistenty pedagoga, zaměstnance ekonomického úseku, kuchyně, družiny, sekretariátu i vedení školy.

PRVNÍ ETAPA – PŘÍPRAVA A NAPLÁNOVÁNÍ KURZŮ

Ihned, jakmile jsme obdrželi informaci o schválení projektu, následovaly tyto kroky:

  • Seznámení všech zaměstnanců s projektem.
  • Zjištění zájmu zaměstnanců o jazykové kurzy.
  • Otestování jazykové úrovně zaměstnanců a jejich rozdělení do skupin.
  • Naplánování jazykových kurzů v rozsahu 60 vyučovacích hodin, vyučovaných po 2 hodinách, tedy 30 x 90 minut, v odpoledních hodinách v budově školy ve frekvenci 1 x týdně a v délce 1 školního roku.
  • Oslovení několika brněnských jazykových škol a následné porovnání jejich cenové nabídky.
  • Výběr jazykové školy s nejvýhodnější nabídkou, sepsání smluv se školou a zahájení kurzů.
  • Sepsání smluv mezi školou a jednotlivými účastníky.
  • Výběr nejvhodnější učebnice pro dospělé English File 4th edition Beginner a Elementary. 
  • Zahájení kurzů od 16. 9. 2019 / 18. 9. 2019.

DRUHÁ ETAPA – VLASTNÍ REALIZACE KURZŮ

1.       Úplní začátečníci                             pondělí                14.30 - 16.00      13 účastníků

2.       Mírně pokročilí                                středa                  15.30 - 17.00      11 účastníků

SPOLUPODÍL ŠKOLY A ÚČASTNÍKŮ

Škola se spolupodílejí bezplatným poskytnutím učeben v budově školy a jejich vybavení – magnetofonů, interaktivní tabule, fixů atd.

Účastníci se spolupodílejí zakoupením prvního dílu učebnice s integrovaným pracovním sešitem na vlastní náklady, využili jsme množstevní slevy.

Ing. Zdeňka Schormová, Ph.D. koordinátorka projektu