PROJEKT

Místní akční plán
rozvoje vzdělávání
ve městě Brně IV

je spolufinancován Evropskou unií.


Cílem projektu je aktualizovat a dále rozšířit stávající Místní akční plán rozvoje vzdělávání ve městě Brně. Projekt podpoří pokračování společného plánování, implementační aktivity a spolupráci škol a dalších subjektů v oblasti vzdělávání.

Plakát MAP IV ke stažení

                                                              Snímek obrazovky 2024-01-21 194344.pngMŠMT.png