Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského
za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstva kultury
si Vás dovoluje pozvat na celostátní konferenci

 

REFLEXE POKUSNÉHO OVĚŘOVÁNÍ
„VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ DO ŠKOL“

15. října 2018
v zasedacím sále MŠMT C 081, v budově C (Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1)

 

Program

9:00–10:00 Prezence účastníků, coffee break (káva, čaj, drobné občerstvení)

Dopolední blok

10:00–10:45 Slavnostní zahájení akce

S úvodními zdravicemi vystoupí RNDr. Zuzana Matušková, náměstkyně pro řízení sekce ekonomické, MŠMT, PhDr. Markéta Pánková, ředitelka NPMK, a Mgr. et Mgr. Miroslava Hájková, ministerský rada, MŠMT

10:45–11:15 Reflexe průběhu pokusného ověřování optikou koordinátorů a jeho výsledky (Mgr. Kateřina Tomešková, Ph.D., koordinátorka národního vzdělávacího projektu)

11:15–12:45 Vzdělávání žáků ve vybraných muzeích a památnících z pohledu učitelů škol zařazených do pokusného ověřování (celkem 6 příspěvků/15 minut)

12:45–13:00 Diskuse, ukončení dopoledního bloku semináře, poté následuje společný oběd formou bufetu (v předsálí konferenčních prostor)

Odpolední blok

13:45–14:00 Za spolupráci s Ministerstvem kultury zahájí odpolední část konference
Mgr. Pavel Hlubuček, ředitel odboru muzeí, MK

14:00–15:00 Muzejní edukace jako podpora vzdělávání na ZŠ očima edukátorů v kultuře působících ve spolupracujících muzeích (4 příspěvky/15 minut)

15:00–15:30 Závěrečná diskuse a oficiální ukončení konference

 

Dobrovolný odpolední program

Pro zájemce o historii je na samotný závěr konferenčního dne připravena komentovaná prohlídka aktuálních výstav NPMKNová škola v nové republice“ a „Tady nová republika“ (provází Mgr. Magdaléna Šustová, spoluautorka výstav). Po ní je také možné využít příležitosti k samostatné prohlídce stálé expozice NPMK zaměřené na české dějiny vzdělávání a pedagogiky, včetně prostor speciálně věnovaných významu J. A. Komenského pro naše i evropské školství. Společný odchod od budovy MŠMT do muzea (Valdštejnská 161/20, 118 00 Praha 1) je předběžně stanoven na 15:45 hodin. Ukončení prohlídek je předběžně naplánováno na 17–17:30 hodin.

 

Způsob přihlašování a další organizační pokyny

Účast na konferenci se nabízí všem účastníkům pokusného ověřování z řad široké pedagogické i muzejní obce. Všichni, kteří se podíleli na jeho úspěšné realizaci, jsou na uvedenou akci srdečně zváni!

S ohledem na omezenou kapacitu konferenčního sálu MŠMT je možné delegovat za konkrétní organizaci jen jednoho zástupce, a to nezávisle na jeho funkci ve škole nebo v muzeu. Výjimku mají pouze pozvaní hosté nebo případní zájemci o vystoupení s reflektivním příspěvkem, ti mohou zaslat organizátorům akce svou přihlášku včetně krátké anotace do konce školního roku 2017/2018. Organizátoři mají právo na výběr příspěvků dle data přijetí přihlášky, ale též dle jejich tematického zaměření. Při mapování praxe a zprostředkování jejích výstupů se počítá především s využitím powerpointových prezentací. Taktéž vítáme promítání krátkých filmů ve formě reportáží o výuce v jednotlivých muzeích, ev. o průběhu celé vzdělávací exkurze či prezentace záznamu jejího dopadu na učení ve škole. Nutno dodržet 15minutový limit.

Vzor přihlášky naleznete v příloze. Na základě výše uvedených skutečností si Vám tímto dovolujeme doporučit, abyste se na akci přihlásili co nejdříve (nejpozději do
31. 8. 2018). Uvedením osobních údajů do přihlášky souhlasíte s jejich zpracováním.

Vyplněné přihlášky k pasivní i aktivní účasti na akci posílejte na adresu: lajskova@npmk.cz. O potvrzení Vaší účasti na konferenci budete včas informováni. V případě dalších dotazů neváhejte kontaktovat organizátory akce: tomeskova@npmk.cz.

Účast na konferenci je zdarma, cestovní náklady nebudou propláceny.

Upozornění: V průběhu konference budou pořizovány fotografie za účelem její dokumentace a další prezentace pokusného ověřování.

S Komenského citátem „Naši učitelé nesmějí být podobni sloupům u cest,
jež pouze ukazují, kam jít, ale samy nejdou“
, který se stal mottem naší konference,
se těšíme na brzké osobní setkání s každým z Vás!

Za organizační tým Mgr. Kateřina Tomešková, PhD., koordinátorka pokusného ověřování