S ruštinou na Masarykově univerzitě 

Žáci osmého a devátého ročníku navštívili ve dnech 14. 5. a 21. 5. 2024 Katedru ruského jazyka a literatury Pedagogické fakulty MU. Pro žáky osmého ročníku byl připraven výukový program s tématem Dopravní prostředky, kde si procvičili novou slovní zásobu a vyzkoušeli různé typy úloh, od psaní, poslechu až po pohybovou hru.  

O týden později se žáci devátého ročníku zúčastnili výukového programu na téma Prázdniny, cestování, dovolená a léto. Procvičili si novou slovní zásobu, pracovali ve skupinkách i samostatně, poslouchali audionahrávky, pracovali s textem a na konec vytvořili pohlednice z prázdnin. 

Jako příjemný bonus čekalo na žáky sladké občertvení! 

Mgr. Simona Havelková