Black History Month

V rámci semináře anglického jazyka (9. ročníky) a v hodině AJ v 8. ročníku se děti seznámily s celosvětově známou událostí s názvem BLACK HISTORY MONTH. Jde o připomenutí a oslavu významných osobností především afroamerického původu. Žáci se učí, jak byly tyto skupiny obyvatel znevýhodňovány, že dosáhnout úspěchu pro ně bylo těžší, než pro privilegované bělochy a že barva pleti nesmí rozhodovat o tom, zda se někdo může vzdělávat, jestli bude moci pracovat, veřejně vystupovat apod.

Naši žáci si vybrali významnou osobnost a prezentovali její přínos v boji za rovnoprávnost.

Mgr. Alena Vrabcová