Testování herního souboru

Ve dnech 19. a 20. 6. 2024 se 18 žáků ze 7., 8. a 9. ročníku zapojili do spolupráce naší školy a MU FSS v Brně při testování herního softwaru, jehož cílem bude identifikovat a rozvíjet talentované studenty 2. stupně ZŠ v přírodních vědách (STEM).
Cílem bylo ověřit srozumitelnost a funkčnost počítačové hry a zmapovat uvažování dětí této věkové kategorie. Budoucí software umožní dětem rozpoznat a rozvíjet jejich potenciál v přírodovědném uvažování a podnítit jejich zájem.
Mgr. Alena Hronová