Volný den

Vážení rodiče,

oznamuji Vám, že na základě par. 24, odst. 1, zákona 561/200  Sb. vyhlašuji v termínu pátek 7. 6. 2024 volný den.

Důvodem k tomuto opatření je konání voleb do Evropského parlamentu a potřeba jejich technického a organizačního zabezpečení.

V uvedený den nebude v provozu ani školní jídelna, ani školní družina.

 

PaedDr. Petr Halík

Ředitel Základní školy, Brno, Herčíkova 19,

příspěvková organizace