Popis projektu MŠMT ČR „POKUSNÉ OVĚŘOVÁNÍ:
      VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PAMĚŤOVÝCH INSTITUCÍ DO ŠKOL“

Obecné informace o projektu

Doba trvání: září 2019 – srpen 2020

Částka získané dotace: 245 000 Kč

Koordinátor: Mgr. Jan Rozbořil

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy  vyhlašuje  na období od 1. 9. 2019 do 31. 12. 2019 pokusné ověřování  Vzdělávací programy paměťových institucí do škol.   

Cílem pokusného ověřování je především ověřit rozsah a dopad využívání vzdělávacích programů muzeí a památníků školami pomocí zážitkové pedagogiky a oživené historie ve společenskovědních předmětech za účelem zkvalitnění výuky.

Vyhlášení pokusného ověřování lze nalézt na webových stránkách MŠMT zde: