Vyzvedávání dětí ze ŠD

Vážení rodiče, zákonní zástupci,  

rádi bychom Vám představili systém pro školní družinu BELLhop  

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednuti dítěte má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta je čistě na vás.  

Čip přiložíte naplocho k terminálu ve vestibulu školy a ten vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu. Na terminálu se zobrazí, kde se dítě nachází a zda je ho možné vyzvednout.  

Terminál po načtení čipu předá váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na vás, komu jej svěříte. Může to být kamarádka, či sousedka, která jde do školy vyzvednout své dítě. Pozor: vychovatelce systém zobrazí osobu, které byl čip přiřazen.  

Cena jednoho čipu je 100,- Kč a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávající osoby. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými na přihlášce do ŠD, na případné změny upozorníte paní vychovatelku. Zmocnění další osoby nebo odebrání zmocnění lze pouze písemně.  

Pokud člověk vyzvedávající dítě čip zapomene, může dítě mimořádně vyzvednout na základě vyplněného formuláře (a prokázáním své totožnosti) v kanceláři školy. Čip je označený pouze číslem (1-5), bez loga či značek. Je to z toho důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu či ke komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.  

Děti, které mají poznamenáno, že odcházejí ze školní družiny samy, tento čip nepotřebují. Přesný termín vydávání čipů vám včas oznámíme. Další materiály a formuláře k vyplnění, budou dány včas na stránky školy.  

Děkuji vám za spolupráci  

Ivana Kolínková  

vedoucí školní družiny