Družina

Vážení rodiče,

v pátek 23. 9. 2022 je na naší škole vyhlášený volný den z důvodu konání voleb do obecních zastupitelstev. Družina nebude v provozu.

Děkujeme za pochopení.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

Činnost v odděleních školní družiny je pestrá a bohatá. Děti si zde vyzkouší mnoho činností, které jim ne jen vyplní jejich volný čas, ale i obohatí jejich osobnost a přinesou zážitky. Děti se zde setkají s činnostmi sportovními, výtvarnými, pracovními, ale i  kulturními.  Dbáme na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Navazuje na školní vzdělávací program naší školy pod názvem „SOVA“.

Jsme si vědomi, že děti ve školní družině potřebují odpočinek a relaxaci po náročném vyučování a proto se snažíme navodit pocit volnosti. Činnosti tak probíhají formou her a soutěží, aby byly děti spokojené.