Plán činnosti školní družiny na rok 2021/2022

Soubor ke stažení - zde

Září: Od shora až po sklep – naše škola
Zahájení celoročních her
Odlet vlaštovek
Seznamovací hry a soutěže
Družinové hrátky – hry a soutěže v odděleních
Tvoření z přírodnin
Říjen: Zahájení činností kroužků
Podzimníčci
Soutěž o nejdelší dračí ocásek 
Vystoupení - kozy domácí
Listopad: Ať žijí duchové
Talentmánie
Pohádkové obrysovky
Zahradní lampiónový večer

Moje první Česko – vědomostní soutěž

Prosinec: Vánoční dílnička
Mikulášské nadělování
Vánoční besídka v oddělení
Návštěva Technického muzea
Leden: Obručový král a královna
Rozumbrada (rébusy a hlavolamy)
Radovánky na sněhu
Vitamínový den - prevence zdraví
Únor: Po stopách Yettiho - stopy ve sněhu
Letem celým světem
Karnevalový rej a výroba masky
Otevřená hodina pro rodiče - country
Březen: Důležitost vody pro život
Moje oblíbená knížka, čeká na vás pohádka
Beseda s knihovnicí, návštěva knihovny J. Mahena
Dopraváček - dopravní značky, hry
Malování na chodníku
Pexesiáda
Jaro volá - soutěže
Duben: Den Země – pomáháme přírodě
Kreativní dílna - Velikonoce, Jarmark
Čarodějův učeň - hry
Kuličkiáda
Piškvorky
Květen: Den matek - malá překvapení pro naše maminky
Jeden za všechny – všichni za jednoho (koloběžkový závod)
Ámos - vědomostní soutěž
Dárečky pro prvňáčky
Vystoupení pro MŠ (kroužek Mašle)

Záchranná stanice Ptačí centrum 

Červen: Z pohádky do pohádky - zábavné soutěže – Den dětí
Kudy z nudy - co dělat o prázdninách
Hurá na prázdniny - výtvarná soutěž
Hádej, hádej hadači - soutěže
Ukončení celoročních her a činnosti kroužků