Plán činnosti školní družiny na rok 2020/2021

Soubor ke stažení - zde

Září: Zahájení celoročních her ŠD
Odlet vlaštovek
Seznamovací hry a soutěže
Družinové hrátky – hry a soutěže v odděleních
Tvoření z přírodnin
Říjen: Zahájení činností kroužků
Podzimníčci
Soutěž o nejdelší dračí ocásek 
Moje první Česko - soutěž
Listopad: Ať žijí duchové
Talentmánie
Pohádkové obrysovky
Zahradní lampiónový večer
Vystoupení pro MŠ (kroužek Mašle)
Prosinec: Mikulášské nadělování
Vánoční dílnička
Vánoční besídky pro děti v jednotlivých odděleních
Technické muzeum - výstava
Leden: Obručový král - královna
Rozumbrada (rébusy a hlavolamy)
Radovánky na sněhu
Vitamínový den - prevence zdraví
Mobilní planetárium
Únor: Soutěž v deskových hrách
Po stopách Yettiho - stopy ve sněhu
Karnevalový rej a výroba masky
Otevřená hodina pro rodiče - country
Březen: Návštěva Knihovny Jiřího Mahena
Malování na chodníku
Pexesiáda
Jaro volá - soutěže
Dopraváček - dopravní značky, hry
Duben: Piškvorky
Velikonoční dílny a jarmark
Čarodějův učeň - hry
Kuličkiáda
Den Země – pomáháme přírodě
Květen: Návštěva kina
Dárečky pro prvňáčky
Ámos - vědomostní soutěž
Pro naše maminky – malá překvapení
Koloběžkový závod
Červen: Přijela pouť - MDD
Žonglér - artistická show
Hurá na prázdniny - výtvarná soutěž
Hádej, hádej hadači - soutěže
Ukončení celoročních her a činnosti kroužků