Rozdělení třídních kolektivů do oddělení ŠD ve školním roce 2018/2019

V letošním školním roce 2018 -2019 jsou oddělení školní družiny rozlišeny barvičkami.

Družina rozdělení

Kde a kdy najdete své dítě – Kam zazvonit

Prosíme, zvoňte na konkrétní oddělení, ve kterém je vaše dítě.

Družina oddělení

Máme sedm oddělení, z toho jsou čtyři oddělení ve třídách.

Prosíme, nezvoňte do 12:35 hod. na telefony modrého, bílého, červeného a oranžového oddělení. Tyto telefony jsou v učebnách a do 12:35 hod. zde probíhá výuka. Vaše děti jsou v jiných učebnách a do těchto učeben, spojených s hernou ŠD přichází až ve 12:35 hod. Prosíme vyčkejte na školní zvonění ve 12:35 hod. Děkujeme že nerušíte výuku.

Do 13:45 hodiny jsou děti ve svých odděleních. Zvoňte podle sloupce č. 1 v tabulce.

Od 13:45 do 15:00 jsme na vycházce.
Od 15:00 do 16:00 hod. jsou děti ve třech spojovacích hernách, proto zvoňte na telefony podle sloupce č. 2 v tabulce.
Od 16,00 hodiny jsou všechny děti ve spojovací herně. Prosíme, zvoňte na videotelefon na sloupu u hlavních dveří.
Děkujeme, že nerušíte ostatní oddělení při jejich činnosti.