1. ročník

Informace pro rodiče budoucích prvňáčků

Zápis z třídní schůzky budoucích 1. tříd pro rok 2019/2020, konané dne 18.6.2019.


Organizace 1. týdne školy 2019/2020

1. den - 2. 9. 2019 (pondělí)

             1 hodina – příchod 7:45 hod - ZMĚNA (branou na zahradu)

  • v 8:00 hod. slavnostní přivítání, uvedení spolužáky z 9. tříd, představení p. učitelek a p. vychovatelek
  • v 8:45 hod. ukončení slavnostního zahájení

3. 9. 2019 –  2 hodiny – návaznost ŠD, možnost vyzvednout dítě po 2. vyučovací hodině ( v 9:40 hod. )

4. 9. 2019 – 3 hodiny, návaznost ŠD, možnost vyzvednout dítě po 3. vyučovací hodině ( v 10:45 hod. )

od 5. 9. dále podle rozvrhu

Obědy je potřeba zaplatit poslední týden v srpnu v naší školní jídelně.


Domácí příprava s prvňáčkem

Jak pomoci svému prvňáčkovi úspěšně zvládnout první kroky ve škole?


Pomůcky

Výčet pomůcek, které pořizují rodiče a třídní učitelé naleznete zde.


Desatero pro prvňáčky i rodiče

Sestavili jsme pro vás desatero doporučení, která jsou určená pro prvňáčky a další desatero také pro rodiče. 


Družina

Podrobné informace o družině naleznete v sekci družina na tomto webu. 


Spádová oblast

Výčet ulic spadající pod naši základní školu naleznete zde


Příchody do školy, odchody ze školy, zvonění

Příchod do školy

  • 7,40 – 7,50 bočním vchodem přes atrium (pouze prostřední dveře).
  • V 7,55 se zamykají boční vchody, děti se do školy nedostanou, proto si prosím zkontrolujte, zda děti do budovy vstoupily, pozdní příchody jsou možné pouze hlavním vchodem.
  • Od 6,30 do 7,30 možnost ranní družiny, vstup hlavním vchodem + zvonit na družinu.

Odchody POUZE hlavním vchodem (i z družiny)

  • Vstup do budovy školy není rodičům povolen z důvodu bezpečnosti dětí, pouze po předchozí domluvě s učitelem, příp. vedením školy pouze hlavním vchodem (zvonit na kancelář).
  • Prosím nevstupujte od 10. 9. 2018 ani ráno do šaten, děti to zvládnou :)

Zvonění

Přehled zvonění naleznete zde.Zápis do 1. ročníku

Podrobné informace k zápisu

K zápisu lze dítě přihlásit na webu www.zapisdozs.cz.