Informace školní družiny

Organizace provozu školní družiny 28. 6. 2024

Poslední den školního roku v pátek 28. 6. 2024 bude družina v obvyklém provozu od 6:30 - 16:30 hod. Avšak vyzvednout děti na čip bude možné běhěm celé provozní doby ŠD. 

Výdej obědů v den vysvědčení bude možný v době 10:00 -12:00, s družinou půjdou děti na oběd v 10:30 hodin.


Informace o nové ceně za školní družinu

Vážení rodiče,

sdělujeme Vám, že od školního roku 2024/25 dojde ke změně výše úplaty za školní družinu. Podle novelizované vyhlášky 74/2005 Sb. s účinností od 1. 1. 2024 určuje nově výši úplaty zřizovatel školy.

Nová měsíční výše platby za školní družinu je stanovena ÚMČ Brno Královo Pole na 500 Kč za žáka v rámci městské části Brno Královo Pole. Abychom Vám pomohli rozložit finanční zatížení v rámci školního roku, bude úplata za školní družinu na naší škole vybírána ve třech splátkách.

  1. splátka za období září až prosinec v částce 2000 Kč
  2. splátka za období leden až březen v částce 1500 Kč
  3. splátka za období duben až červen v částce 1500 Kč

Přesnější informace se všemi podklady pro platby Vám budou zaslány nejpozději do 10. 7. 2024 prostřednictví školního informačního systému Edookit.

 

PaedDr. Petr Halík

Ředitel Základní školy, Brno, Herčíkova 19,

příspěvková organizace


Přihláška do ŠD na školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,

máte-li zájem o školní družinu ve školním roce 2024/25, vyplňte si novou přihlášku

Přihlášku odevzdejte, prosím, co nejdříve. Nejpozději do 30. 4. 2024.

Vyplňte ji na počítači, vytiskněte a podepište. Takto zpracovanou přihlášku pošlete po dítěti do ŠD, nebo vhoďte do schránky na budově naší školy (u hlavního vchodu). Přihlášky nezasílejte elektronicky!

Žáci budou přijímáni dle kritérií (viz. Vnitřní řád ŠD) do naplnění kapacity školní družiny. V případě, že bude vaše dítě přijato do ŠD, obdržíte přes systém Edookit podklady pro zaplacení poplatku za ŠD. Budoucí žáci 1. tříd dostanou přístupové kódy do Edookitu v září.

V případě jakéhokoliv dotazu pište na e-mail: kolinkova@zshercikova.cz

Kolínková Ivana

Vedoucí vychovatelka


Velikonoční prázdniny

O velikonočních prázdninách ve čtvrtek 28. 3. 2024 nebude školní družina v provozu.


Pololetní a jarní prázdniny

V době pololetních a jarních prázdnin 2. 2. 2024 (pá) a 5. - 9. 2. 2024 (po - pá) nebude školní družina v provozu.


Snížení platby za školní družinu

Z důvodu přerušení provozu školní družiny v únoru 2024 delším než 5 pracovních dní bude snížena úplata za ŠD o poměrnou část. Částka 50,- Kč bude vrácena každému plátci na jeho účet dle vyhlášky č. 74/2005, paragraf 11.


Podzimní prázdniny

V době podzimních prázdnin 26. a 27. 10. 2023 nebude školní družina v provozu.


Organizace 1. týdne ŠD ve školním roce 2023/24

 Provoz ŠD v pondělí 4. 9. 2023

  • ŠD bude zajištěna již od 6:30 do 16:30
  • děti z 1. tříd do ŠD nejdou. Odcházejí s rodiči domů po první vyučovací hodině.
  • děti z 2. až 4. tříd mohou ŠD využít.

       Prosíme o vyplnění lístku podepsaného rodiči, na kterém bude uvedena jedna z těchto možností:

       1. nejde do ŠD

       2. a) odchází sám v ……… hodin

           b) odchází v doprovodu (vyzvednutí na čip)

Provoz ŠD od úterý 5. 9. 2023

        Provoz ŠD bude zajištěn pro děti z 1. až 4. tříd ve standardním režimu od 6:30 do 16:30 ihned po skončení výuky.

Vyzvedávání dětí ze ŠD

       Bude probíhat pomocí čipů (BELLhop)  u vchodu v budově školy.

Předání nových čipů družinového sytému BELLhop v pondělí 4. 9. 2023

  • 1. ročníky v 8:00 - 8: 45 rozdají paní vychovatelky během schůzky s rodiči
  • 2. - 4. ročníky v 8:00 - 8:15 v herně ŠD č. 7 (žluté oddělení). Platí pro rodiče, kteří požádali o další čipy nebo nově hlásí své dítě do družiny.

Objednání obědů

       Prosíme rodiče o včasné objednání obědů již od 4. 9. 2023.