Školní družina

 Vyzvednutí nových čipů

(družinového sytému BELLhop)

- rodiče si mohou čipy vyzvednout v kanceláři školy nebo ve vestibulu školy v těchto dnech:

  •      30. 8. 2021 10:00 – 16:00
  •        1. 9. 2021 08:00 – 10:00

Provoz ŠD 1. 9. 2021

  • ŠD bude zajištěna již od 6:30 do 16:30
  • děti z 1. tříd do ŠD nejdou. Odchází s rodiči domů po první vyučovací hodině.
  • děti z 2. až 4. tříd mohou ŠD využít.

Prosíme o vyplnění lístku podepsaného rodiči, na kterém bude uvedena jedna z těchto možností:

  1. a) nejde do ŠD
  2. b) odchází sám v ……… hodin
  3. c) odchází v doprovodu ………………….. v ………hodin.

Provoz ŠD od 2. 9. 2021

- provoz ŠD bude zajištěn pro všechny děti z 1. až 4. tříd ve standardním režimu od 6:30 do 16:30.

Vyzvedávání dětí ze ŠD

- bude probíhat pomocí čipů (BELLhop) nebo pomocí zvonků (obojí u vchodu v budově školy).

Objednání obědů

- prosíme rodiče, aby nezapomněli dětem včas objednat obědy již od 1. 9. 2021.