Informace školní družiny

Pololetní a jarní prázdniny

V době pololetních a jarních prázdnin 2. 2. 2024 (pá) a 5. - 9. 2. 2024 (po - pá) nebude školní družina v provozu.

Snížení platby za školní družinu

Z důvodu přerušení provozu školní družiny v únoru 2024 delším než 5 pracovních dní bude snížena úplata za ŠD o poměrnou část. Částka 50,- Kč bude vrácena každému plátci na jeho účet dle vyhlášky č. 74/2005, paragraf 11.


Podzimní prázdniny

V době podzimních prázdnin 26. a 27. 10. 2023 nebude školní družina v provozu.


Organizace 1. týdne ŠD ve školním roce 2023/24

 Provoz ŠD v pondělí 4. 9. 2023

  • ŠD bude zajištěna již od 6:30 do 16:30
  • děti z 1. tříd do ŠD nejdou. Odcházejí s rodiči domů po první vyučovací hodině.
  • děti z 2. až 4. tříd mohou ŠD využít.

       Prosíme o vyplnění lístku podepsaného rodiči, na kterém bude uvedena jedna z těchto možností:

       1. nejde do ŠD

       2. a) odchází sám v ……… hodin

           b) odchází v doprovodu (vyzvednutí na čip)

Provoz ŠD od úterý 5. 9. 2023

        Provoz ŠD bude zajištěn pro děti z 1. až 4. tříd ve standardním režimu od 6:30 do 16:30 ihned po skončení výuky.

Vyzvedávání dětí ze ŠD

       Bude probíhat pomocí čipů (BELLhop)  u vchodu v budově školy.

Předání nových čipů družinového sytému BELLhop v pondělí 4. 9. 2023

  • 1. ročníky v 8:00 - 8: 45 rozdají paní vychovatelky během schůzky s rodiči
  • 2. - 4. ročníky v 8:00 - 8:15 v herně ŠD č. 7 (žluté oddělení). Platí pro rodiče, kteří požádali o další čipy nebo nově hlásí své dítě do družiny.

Objednání obědů

       Prosíme rodiče o včasné objednání obědů již od 4. 9. 2023.