Školní družina

 Vyzvednutí nových čipů družinového sytému BELLhop

      Rodiče si mohou čipy vyzvednout v kanceláři školy nebo ve vestibulu školy v těchto dnech:

  • Po 29. 8. 2022 v 8:00 - 11:00
  • St 31. 8. 2022 v 11:00 - 16:00

Provoz ŠD 1. 9. 2021

  • ŠD bude zajištěna již od 6:30 do 16:30
  • děti z 1. tříd do ŠD nejdou. Odcházejí s rodiči domů po první vyučovací hodině.
  • děti z 2. až 4. tříd mohou ŠD využít.

Prosíme o vyplnění lístku podepsaného rodiči, na kterém bude uvedena jedna z těchto možností:

       1. nejde do ŠD

       2. a) odchází sám v ……… hodin

           b) odchází v doprovodu (vyzvednutí na čip)

Provoz ŠD od 2. 9. 2021

        Provoz ŠD bude zajištěn pro všechny děti z 1. až 4. tříd ve standardním režimu od 6:30 do 16:30.

Vyzvedávání dětí ze ŠD

       Bude probíhat pomocí čipů (BELLhop)  u vchodu v budově školy.

Objednání obědů

       Prosíme rodiče o včasné objednání obědů již od 1. 9. 2022.