Školská rada

Dne 9. 1. 2018 byla dle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb. veřejnými volbami zvolena nová školská rada.

Jednací řád

Jednací řád školské rady naleznete zde.

Složení školské rady

Od tohoto data zasedá rada ve složení:

Mgr. Hana Vymazalová

zástupce pedagogů, předsedkyně školské rady

vymazalova@zshercikova.cz

p. Jitka Marinčová

zástupce rodičů                   

p. Jitka Vítková

zástupce městské části

Zápisy ze zasedání školské rady

Školní rok 2017/18:

1. zasedání

2.zasedání

Školní rok 2018/19

1. zasedání 8.10.2018