Vybavenost školy

  • Naše škola se nachází v klidném a bezpečném prostředí se zelení
  • Učebny vybavené interaktivní technikou
  • Bazén, tělocvična a venkovní hřiště
  • Jídelna s vlastní kuchyní
  • Knihovna
  • Specializované učebny: Jazyková učebna, učebna Informatiky, Chemie, Hudebna, Kuchyňka, Dílna (s keramickou pecí)
  • Družina