Sponzoři ZŠ Herčíkova

Ředitelství základní školy děkuje touto cestou všem dárcům a sponzorům, kteří v kalendářním roce 2014 podpořili činnost školy a přípravu oslav 40. výročí školy účelovým finančním darem. Velice si vážíme Vaší pomoci.

Sponzoři

  • Chevron Gastro, p.Petr Hrůza, Nová 23, Mikulov 692 01
  • Snaping s.r.o, p.Milan Onduš, Lidická 1131, České Budějovice, 370 07
  • p.Radek Červený, Myslínova 352/2, Brno 612 00
  • p.Pavel Matula, Kuldova 765/17, Brno 615 00
  • p.Jan Hofman, Záhřebská 2496/11, Brno 616 00