Portál o školství v Jihomoravském kraji http://www.jmskoly.cz

Informační systém o uplatnění absolventů škol na trhu práce https://www.infoabsolvent.cz/

Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání https://www.cermat.cz/