Docházka do kroužků školní družiny je pro děti navštěvující celoročně ŠD ZDARMA.
V některém kroužku se platí roční příspěvek na materiál.

Přihlášky se odevzdávají do 14. 9. 2018

Kroužky začínají od 1. října 2018