Družina

V době vánočních prázdnin od 23. 12. - 2. 1. 2021 není školní družina v provozu. Provoz ŠD začne opět v plném rozsahu od pondělí 3. 1. 2022.

Přejeme klidné svátky vánoční a šťastný nový rok 2022!

Kolínková Ivana, vedoucí vychovatelka

-------------

Činnost v odděleních školní družiny je pestrá a bohatá. Děti si zde vyzkouší mnoho činností, které jim ne jen vyplní jejich volný čas, ale i obohatí jejich osobnost a přinesou zážitky. Děti se zde setkají s činnostmi sportovními, výtvarnými, pracovními, ale i  kulturními.  Dbáme na všestranný rozvoj osobnosti dítěte. Navazuje na školní vzdělávací program naší školy pod názvem „SOVA“.

Jsme si vědomi, že děti ve školní družině potřebují odpočinek a relaxaci po náročném vyučování a proto se snažíme navodit pocit volnosti. Činnosti tak probíhají formou her a soutěží, aby byly děti spokojené.